Сподели с приятели


Слон и мишка вървяли заедно из пустинята. Голяма жега, слънцето пече, няма къде да се скрият… По едно време мишката казала:
- Слоне, дай ти мина отляво да се скрия малко в сянката ти, а после ако искаш ще се сменим?