Сподели с приятели


Вървял заека по горската пътека и гледа едно
шише ракия.
- Я,пиячка. Ударил един гълток и припаднал.
След малко минава лисицата.
- Я,пиячка и мезе. Ударила един гълток и припаднала. Минава и вълкът.
- Я,пиячка,мезе и жена.Ударил един гълток и припаднал.Минава мечката.
- Я,пиячка, мезе, жена и някой с който да се сбия.
Ударил един гълток и припаднал.
Първи се пробужда заекът, поизтупал се и гледа около него.
- Е, не. Спирам пиенето. Малко да пийна и не знам, кого пребивам.