Смешки :)

Задачи от учебник по математика

Задачи от учебник по математика за първокласници, текста не е изменен. 1. От маса отрязали един ъгъл. Колко ъгъла са останали на масата? А колко ъгъла ще има ако се отрежат два, три, четири ъгъла? 2. В тарелка лежали 3 моркова и 4 ябълки. Колко плода има в тарелката? 3. На полилея светели 5 крушки. Две от тях изгорели. Колко лампи останали на полилея? 4. Майка имала дъщеря Даша, син Саша, куче Рошльо и котарак Писан. Колко деца е имала мама? 5. В коридора има 8 обувки. Колко деца играят в стаята? 6. На няколко маси има 12 ножа. Колко са масите в стаята? 7. На кокошката Мирка се родили пиленца: едно червеничко и две белички. Колко пиленца има Мирка? 8. Прилетели два коса, две лястовици, два таралежа. Колко птици са прелетели? 9. Седели на водата три врабчета. Едното излетяло. Колко са останали? 10. Търкаля се по масата разноцветно пръстенче: едната част от него е червена, другата зелена, а третата жълта. Когато пръстенчето се дотъркаля до края на масата какъв цвят ще се вижда? 11. На полица стояли детски книжки. Притичало куче, и взело една книжка, после още една, после още две. Колко книжки ще прочете? 12. Мама изтървала поднос, на който имало две чаши на цветчета, две на прасковки и две на ягодки. Колко чаши са останали? 13. На дъба имало три клончета и на всеки от тях по три ябълки. Колко са всички ябълки? 14. Колко пиленца е извел петела, ако е снесъл 5 яйца? 15. Един банан пада от елхата на всеки 5 минути. Колко ще паднат за един час? 16. По двора се разхождат петел и кокошка. Петела има 2 крака, а кокошката 4. Колко крака са се разхождали по двора? 17. На масата имало 5 чаши с ягоди. Мишо изял една и я оставил на масата. Колко чаши има на масата? 18. На полата на Маша избродирали три вишни и две ябълки. Изяли една вишна и две ябълки. Колко плодове са останали?