Сподели с приятели


Първата химична реакция, овладяна от човек е окислението.
Окисление на органични вещества, при което се отделя топлина, обикновено наричаме огън.