Сподели с приятели


Отишъл Иванчо в първи клас и още на първия урок заявил на учителката:
- Г-жо Петрова, прекалено съм умен за първи клас! Преместете ме направо в трети!
Тя го води при директора и му предава молбата на Иванчо. Директора:
- Е добре! Хайде да го проверим! Колко е, Ваньо, 3 х 3?
- 9!
- Правилно! А колко е 6 х 6?
- 36!
- Точно така! Г-жа Петрова, мисля, че можем да го преместим в трети клас!
Г-жа Петрова:
- Нека проверя логичното му мислене! Какво е това, Ваньо, което кравата има
4, а аз 2?
- Крака!
Учителката:
- Хм, а това което ти имаш в панталоните, а аз не?
Слисания директор, даже не успял да си отвори устата, когато Ваньо отговорил:
- Джобове!
Учителката:
- Правилно, местим те в трети клас!
Директора:
- А аз мисля, г-жа Петрова, че можем направо го преместим в 5-ти клас, защото на последните два въпроса аз самия се обърках!